Ognisko Sycharowskie w Kluczborku – ul. Jana Pawła II 7

Parafia
kluczbork-nspj-168 Spotkania Ogniska Sychar Wiernej Miłości Małżeńskiej w Kluczborku odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca o 17.00 Godziną Świętą, później udział we Mszy św., a potem spotkanie w sali 42 przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Jana Pawła II 7
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Hubert Czernia.
Parafia NSPJ >>>
Diecezja opolska >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Miesięczne archiwum: luty 2017

Spotykamy się w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Rozpoczynamy adoracją w czasie Godziny Świętej, później udział w Eucharystii i spotkanie Wspólnoty w salce 42. Uczestniczą najczęściej: Irena, Agnieszka, Stasia, Kasia, Ania, Aniela, Janusz, Irek, Mariusz i ks. proboszcz – opiekun duchowy. Spotkanie rozpoczyna się od odczytania charyzmatu  Wspólnoty, „dzielenie się” i realizacja różnych tematów. Rozważaliśmy o powołaniu człowieka do świętości, o tym,  jakie znaczenie ma przysięga małżeńska, jak rozwiązywać konflikty, jak radzić sobie z przemocą w rodzinie. Pomocą były wykłady Wiesławy Stefan, rekolekcje sycharowskie oraz książki Pulikowskiego, Orzechowskiego i Guzewicza. Mieliśmy też okazję w minionym roku dwukrotnie gościć członków Ogniska z Opola: Marzenę, Basię, Gosię i ks. Pawła Dubowika – krajowego duszpasterza Sycharu.

Na ostatnim spotkaniu 2 lutego Irena dzieliła się świadectwem uzdrowienia jej relacji z Bogiem podczas rekolekcji ignacjańskich.  Rozmawialiśmy również o tym jak świadectwa nawróceń umacniają naszą osobistą wiarę, co pomaga nam trwać w wierności nasze przysiędze i zaufać Bogu.