Ognisko Sycharowskie w Kluczborku – ul. Jana Pawła II 7

Parafia
kluczbork-nspj-168 Spotkania Ogniska Sychar Wiernej Miłości Małżeńskiej w Kluczborku odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca o 17.00 Godziną Świętą, później udział we Mszy św., a potem spotkanie w sali 42 przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Jana Pawła II 7
Opiekunem duchowym Ogniska jest ks. Hubert Czernia.
Parafia NSPJ >>>
Diecezja opolska >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Kronika Ogniska

Na ostatnim spotkaniu mówiliśmy o tym, dlaczego katolik nie może zgodzić się na rozwód. Najpierw zapoznaliśmy się ze stanowiskiem  zawartym w Katechizmie Kościoła oraz z wypowiedziami księży na ten temat min. O. Jacka Salija. Następnie dzieliliśmy się własnymi przemyśleniami na ten temat.

W spotkaniu udział więli Stasia, Kasia, Alina, Ewa, Aniela, Krzysztof i gościnnie ks. Paweł – opiekun krajowy Wspólnoty Sychar.

Dnia 1 II 2018 roku odbyło się spotkanie Ogniska, w którym udział wzięli: Agnieszka, Irena, Kasia, Maryla i Kazimierz, Krzysztof, Marzena, Aniela Ewa, Stanisława, Kamila i gościnnie liderka ogniska w Gdańsku Mirka Pakur oraz  opiekun duchowy ks. Paweł Dubowik. Mirka zapoznała zebranych z trudnym tematem stawiania granic sobie i innym, i przestrzegania ich. Wykład poparty był rzeczowa prezentacją. Temat poruszył zebranych, więc wywołał żywą dyskusję. Nastąpiło dzielenie się własnymi
doświadczeniami, z których wynikało, że nie jest łatwo stawiać i nie łamać granic własnych i cudzych. Temat będzie kontynuowany na rekolekcjach ogniskowych w marcu na Górze św. Anny. Serdecznie dziękujemy Mirce za ciekawy , ważny i przekazany z dużą wiedzą i fachowością materiał. Zrozumieliśmy, że wiele mamy jeszcze do zrobienia w tym obszarze!
Spotkanie upłynęło w serdecznej atmosferze, choć nie pozbawionej trudniejszych momentów odkrywania jeszcze bolących miejsc w naszych sercach, psychice i duchowości.

Na spotkanie listopadowe przybyło 10 osób, w tym kilkoro nowych. Gościem honorowym był ks. Paweł 🙂 .

Kontynuowano temat spotkania październikowego „Jak zapobiegać kryzysom małżeńskim”, na którym każdy wyznaczył sobie zadanie, by poprawić relacje z małżonkiem. Na spotkaniu w listopadzie dzielono się tym co udało się osiągnąć, a czego nie.

 

Spotykamy się w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Rozpoczynamy adoracją w czasie Godziny Świętej, później udział w Eucharystii i spotkanie Wspólnoty w salce 42. Uczestniczą najczęściej: Irena, Agnieszka, Stasia, Kasia, Ania, Aniela, Janusz, Irek, Mariusz i ks. proboszcz – opiekun duchowy. Spotkanie rozpoczyna się od odczytania charyzmatu  Wspólnoty, „dzielenie się” i realizacja różnych tematów. Rozważaliśmy o powołaniu człowieka do świętości, o tym,  jakie znaczenie ma przysięga małżeńska, jak rozwiązywać konflikty, jak radzić sobie z przemocą w rodzinie. Pomocą były wykłady Wiesławy Stefan, rekolekcje sycharowskie oraz książki Pulikowskiego, Orzechowskiego i Guzewicza. Mieliśmy też okazję w minionym roku dwukrotnie gościć członków Ogniska z Opola: Marzenę, Basię, Gosię i ks. Pawła Dubowika – krajowego duszpasterza Sycharu.

Na ostatnim spotkaniu 2 lutego Irena dzieliła się świadectwem uzdrowienia jej relacji z Bogiem podczas rekolekcji ignacjańskich.  Rozmawialiśmy również o tym jak świadectwa nawróceń umacniają naszą osobistą wiarę, co pomaga nam trwać w wierności nasze przysiędze i zaufać Bogu.

W spotkaniu wzięli udział: Agnieszka, Leszek, Basia, Mariusz, Aniela.

Zapoznaliśmy się z materiałami Elżbiety Łozińskiej i Wiesławy Stefan o rozpoznawaniu zachowań przemocowych. Obejrzeliśmy film i wykonaliśmy ćwiczenia związane z tym problemem. Na kolejnym spotkaniu będziemy kontynuować temat. Zebrani byli zaskoczeni odkryciem, że nie tylko jesteśmy ofiarami przemocy, ale sami, często nieświadomie, możemy stosować zachowania przemocowe w relacjach z najbliższymi.

Dodatkowo Aniela zaprezentowała nowości wydawnicze związane z problematyką kryzysu małżeńskiego i zaprosiła na rekolekcje Ogniska Opolskiego w Nysie na temat „Profilaktyki kryzysu małżeńskiego” w dniach 22-24 maja 2015.

W niedzielę 26 X 2014 r. o godz. 15.00 rozpoczęła się msza św. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku w intencji otwarcia ogniska. Celebrowali ją ks. Paweł Dubowik, krajowy duszpasterz Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR i proboszcz parafii, a jednocześnie opiekun powstającego ogniska ks. Hubert Czernia. Potem obyło się pierwsze spotkanie w auli, przy kawie, herbacie, kanapkach i cieście. W otwarciu wzięli udział goście z różnych ognisk m.in Opola, Wrocławia, Radomska, Łodzi, Warszawy. Dzielili się świadectwami i mówili o tym, jak Sychar pomaga im trwać, pogłębiać wiarę i cieszyć się życiem. Ci, którzy po raz pierwszy spotkali się ze wspólnotą, mieli okazję poznać spokojnych, radosnych i pewnych słuszności swych wyborów ludzi.
Dziękuję bardzo wszystkim za przybycie; Joannie, Jolancie, Leszkowi, Grzegorzowi, Kasi, Mariuszowi, Marzenie, Sławkowi, Halinie, Kasi P., Urszuli K., Robertowi, Halszce, Annie, Andrzejowi, Dorocie, Ewie, Robertowi, Jankowi. Szczególne podziękowania należą się gospodarzowi – proboszczowi parafii ks. Hubertowi nie tylko za smaczny poczęstunek, ale przede wszystkim za ciepłe i pełne wsparcia słowa dla powstającej wspólnoty. Ks. proboszcz doskonale zna problem kryzysów małżeńskich, jest głęboko zaniepokojony ogromem zjawiska mentalności rozwodowej i pragnie pomóc swym parafianom w ratowaniu ich związków sakramentalnych i rozpadających się rodzin. Pragnie, by tę pomoc oprzeć o bliskie relacje z PANEM BOGIEM.
Spotkanie zakończyło się udzieleniem błogosławieństwem przez ks.Pawła. Teraz będziemy się spotykać w każdy pierwszy czwartek miesiąca o 17.00 Godziną Świętą, później udział we mszy św., a potem spotkanie w sali 42. przy kościele NSPJ.
CHWAŁA PANU W TYM NOWYM JEGO DZIELE!!!

Liderka Ogniska Aniela